เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ธนานันทน ขนส่ง ถูกก่อตั้งเมื่อปี 2013 โดย นาย อำนวย ศรีสุชาติ และให้บริการด้านการขนส่งสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

ธนานันทน์ ขนส่งได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับลูกค้าและระบบการจัดการเป็นหัวใจหลัก

สิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

เราทำงานกับแบบครอบครัว ทำให้การทำงานเป็นไปได้รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย หัวหน้างานกับลูกน้องสามารถคุยหรือปรึกษากันได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้ลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างระหว่างผู้ปฎิบัติงาน

แน่นอนว่ากับลูกค้าก็เช่นกัน เราตั้งใจทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อเราให้ได้ง่ายที่สุด เราจึงพยายามนำเทคโนโลยีตต่างๆเข้ามาใช้ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเราได้ง่ายและสะดวกมากที่สุด